Dělání... – účast ve výtvarné soutěži

10.06.2022 08:30

Výtvarné soutěži „Dělání všechny smutky zahání“ předcházel poslech písničky, práce s textem a zpěv písně. Následně byly žáky sdělovány návrhy, co by se dalo v rámci této soutěže připravit. Z prací žáků za celý školní rok máme hodně fotografií, tj. fotek z různých pracovních činností. Rozhodli jsme se využít je k výtvarnému ztvárnění. Koláž s názvem „Práce nás baví“ zaujala žáky 8. ročníku. Ti ji připravili velmi zajímavě, a hlavně po svém. Tvořivost má prostor rozvinout se tam, kde nejsou kladeny limity. Rádi dáváme prostor novým myšlenkám a nápadům. Máme to ale šikovné děti! Vyučující J. Šloffová