Náš tělocvik na Wolkerce :)

11.12.2019 12:12

V tělesné výchově máme energie na rozdávání a snažíme se využívat všechno dostupné náčiní a tělocvičné nářadí. Naposledy to byla švédská bedna a overbally. Snažili jsem ji překonávat různými způsoby, obíhat, podlézat a v neposlední řadě i správně složit a postavit. Následovalo relaxační cvičení s overbally. V tělocviku rozvíjíme teamovou práci a máme rádi soutěžení družstev nebo dvojic. Vždy hrajeme fair play! L.Výtisková, vyučující TV