Nabídka majetku

03.05.2022 07:41

V souladu se Směrnicí o vyřazování majetku města Bílovce nabízíme nepotřebný majetek, který je pro naši organizaci dále nevyužitelný. Žádosti o odkoupení zasílejte e-mailem na adresu: kubicek@tgmbilovec.cz. a to do 27. 5. 2022.

Majetek do 5 tisíc Kč

Majetek nad 5 tisíc Kč