Nabídka bezplatné individuální podpory školního asistenta

25.01.2017 07:47

Jako zákonného zástupce žáka naší školy Vás informujeme o možnosti využít pomoc školního asistenta. Po konzultaci s vyučujícími Vám nabízíme pomoc s přípravou Vašeho dítěte na vyučování. Naším cílem je podpořit vybrané žáky školy a usnadnit jim překonání problémů souvisejících s plněním školních povinností. Pokud s tím budete souhlasit, školní asistent se bude Vašemu dítěti po vyučování individuálně věnovat.

Navrhujeme Vám, že po vzájemné domluvě se školním asistentem a s Vaším písemným souhlasem bude Vaše dítě zůstávat ve škole i po ukončení řádné výuky dle rozvrhu třídy a pod dohledem asistenta bude doplňovat své chybějící školní povinnosti. O individuálním sezení Vás budeme vždy aktuálně informovat na kontaktu, který uvedete v přiloženém Souhlasu. Individuální péče bude probíhat vždy po skončení výuky maximálně do 15:30 hod. – dle potřeb a časových možností žáka.

O průběhu individuální péče a jejích výsledcích Vás budeme pravidelně informovat, případně domluvíme vzájemnou konzultaci.

Pokud o spolupráci se školním asistentem máte zájem, ale váháte a máte dotazy, kontaktujte prosím přímo školního asistenta nebo vedení školy (Mgr. Renáta Fialová, tel.: 725 710 223).

Mgr. Simona Ondrušová, školní asistent

e-mail: asistent@tgmbilovec.cz, tel.: 556 410 836 (sekretariát)

 

Formulář ke stažení zde.