Návrat žáků 1. stupně od 17. 5. 2021

12.05.2021 11:19

Na základě novelizovaného mimořádného opatření MZČR se od 17. 5. mění způsob školní docházky žáků 1. stupně na prezenční výuku pro celý první stupeň bez rotační výuky.

 • Žáci budou vzděláváni dle rozvrhů uveřejněných na školeonline.cz.
   
 • Školní družina bude v provozu od 6°° - 16°° pro zapsané žáky 1. - 5. ročníku.
   
 • Obědy pro žáky platící inkasem z účtu budou automaticky přihlášeny.
  Žáci platící hotově musí mít zaplaceno před nástupem (nahlásit paní sekretářce 725 942 946).
   
 • Nadále zůstává povinnost nošení roušek ve všech prostorech školy.
  Hygienická opatření zůstávají beze změn (dezinfekce, větrání, rozestupy, mytí rukou ...)

   
 • Testování žáků 1. stupně bude pokračovat 1x týdně (pondělí). Žáci, kteří nebyli na pondělním testování, budoou testováni v den příchodu do školy. Přicházejí hlavním vchodem na sekretariát školy, kde bude proveden test a teprve poté mohou do šatny.