Mozaika z odpadků

17.10.2012 11:24

Nepatrnou, ale důležitou částí domácích odpadů jsou víčka od Pet lahví, která by končila na skládkách a ve spalovnách. Víčka, která lze využít jako surovinu na jiné potřebné výrobky. Proto jsme rádi, že se i naše škola zapojila již po několikáté do soutěže ve sběru víček od Pet lahví. Ve školním roce 2011/2012 žáci naší školy nasbírali 376 kg víček a v rámci MS kraje obsadili krásné 17.místo. Společně se sběrem víček probíhá soutěž ve skládání mozaiky z víček od Pet lahví „Mozaika“. I této soutěže se žáci již několik let účastní a obsazují v ní přední místa.

Zdenka Mendlová, Ivana Meyerová