Modelování ve 3D

03.12.2012 11:08

Během dne otevřených dveří měli žáci možnost vyzkoušet si tvorbu v trojdimenzionálním prostředí. Během pátku a soboty pracovali žáci na modelu kulturního domu. Pomaličku, postupnými krůčky, jsme společnými silami dospěli k hrubému modelu čelní části domu kultury.

Většinu rodičů, kteří na naše stanoviště zavítali, tato práce zaujala a často kladli zajímavé dotazy. Dosti často rodiče uznali, že je tato práce blízká skutečnému navrhování strojních součástí či navrhování budov ve vybraných profesích. Vcelku byli mile překvapeni, že žáci základní školy dokáží zvládnout i takovéto náročnější úkoly.

No a samotní žáci byli prací na 3D modelu doslova nadšeni.

Myslím si, že se jednalo o velice vydařené dny, které pomohly veřejnosti poodhalit, co se vlastně ve škole děje.
Již nyní se těšíme na další možnosti prezentace práce našich žáků, nejen ve výpočetní technice.

Mgr. Lukáš Kubíček