MEZINÁRODNÍ PROJEKT EDISON JE ZPĚT

16.10.2017 12:50

MEZINÁRODNÍ PROJEKT EDISON JE ZPĚT  POZNÁVÁME SVĚT ANEB KOLIK JAZYKŮ UMÍŠ…

K našim pravidelným celoškolním aktivitám patří již několik let účast v projektu EDISON, který je úžasný v tom, že hodiny cizích jazyků jsou vyučovány zahraničními lektory. Cílem projektu je představení dané země, seznámení se s její historií, kulturou, přírodními krásami, tradicemi, zvyky - a to vše v anglickém a ruském jazyce.

V prvním říjnovém týdnu jsme mohli přivítat čtyři milé studentky „z různých koutů světa“ – Číny, Gruzie, Iránu a Ruska. Prezentace probíhaly od prvňáčků po deváťáky. Moc se nám, učitelům i dětem, líbilo, jak byly lektorky schopny přizpůsobit svou prezentaci určité věkové skupině, např. deváťáci si anglicky povídali o historii Iránu, v prezentaci o Číně sledovali dokument o pandách, sdělovali své znalosti o Rusku, děti z prvního stupně odpovídaly na jednoduché konverzační otázky, pokusily napsat svá jména čínsky, kreslit iránskou vlajku nebo vybarvovat ruskou „matrjošku“. Letos poprvé mohli žáci 8. a 9. ročníků slyšet ruský jazyk, který se učí jako druhý cizí jazyk, přímo od rodilé mluvčí. Osmáci se seznamovali s ruštinou, jako slovanským jazykem, zábavnou formou, deváťáci si zase vyzkoušeli, nakolik již rusky rozumí. Po týdnu plném jazykového vzdělávání došla většina žáků k poznání, že je dnes nezbytná znalost cizích jazyků. Děkujeme firmě AIESEC, pedagogům za organizaci, žákům za aktivní přístup, „hosteskám“ z řad žáků za vzornou péči o stážisty. A všem stážistům za perfektní zážitek. Za rok GOOD BYE, ПОКА!!

Momentky ve fotogalerii.

Za vyučující cizích jazyků Mgr. A. Kubánková, Mgr. M. Bittnerová

A jak projekt hodnotí žáci?

 

- EDISON byl super, nejlepší byla Ruska a Číňanka.

- EDISON se mi moc líbil, celý týden byl velmi zábavný!

- Good!

- Nejvíce se mi líbila Gruzínka.

- Všem jsem něco rozuměl! Měli zvláštní přízvuky, hlavně Číňanka.

- Líbilo se mi, že jsme mluvili cizím jazykem.

- Projekt se mi líbil, naučila jsem se nová slovíčka.

- Nejlepší byla Iránka.

- EDISON mě nadchl tak moc, že jsem si začala kreslit mapy. Zajímá mě, jak se žije v jiných

zemích a ráda se o nich učím. Myslím, že EDISON je skvělý projekt.

- Nejlepší byla Ruska, ale celé to bylo super. Zdar EDISONu!

- Moc se mi to líbilo. Jsem ráda, že mě paní učitelka Kubánková vybrala jako překladatelku.

- Někdy jsem nerozuměla. Mluvili moc rychle.

- Je to nejvíce super projekt!

- Nejlepší byla Číňanka, měla super videa.

- Zábavná byla Ruska.

- Mně zaujala holka z Iránu – cool girl!

- Líbila se mi videa o jejich městech.

- Bylo to obdivuhodné, moc mě to bavilo a už se těším na další rok!

- Nejvíc se mi líbila přednáška od Iránky a také mě bavilo učit ji česky.

- EDISONi byli fajn, určitě jsem se zdokonalila v angličtině.