MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ - 6. A a 6. B

06.06.2017 11:47

Pohled na Bílovec, okolí i nedaleké Beskydy si užili žáci šestých tříd, kteří tento den oslavili nejen výšlapem do nedalekého Bílova, ale také netradičními úkoly, fotbálkem a opékáním špekáčků. K pohodě celého dne přispělo krásné počasí i bezvadné chování žáků.

Mgr. A. Pilichová, Ing. I. Meluzinová