„MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ“ ZNAJÍ SVÉ VÍTĚZE - A MY SLAVÍME ÚSPĚCH

01.06.2017 09:46

Celorepubliková soutěž pořádaná Českomoravskou mysliveckou jednotou (ČMMJ) měla letos poprvé dva obory. Tradiční výtvarný a nový literární – oba byly zastoupeny také žáky naší školy.

A právě ve druhém jmenovaném (úkolem byla báseň pojednávající o některém druhu naší zvěře) jsme zaznamenali velký úspěch. Mezi oceněnými měla naše škola hned čtyři zástupce:

 

Simona Hájková z 6. A se umístila na krásném 2. místě se svou básní Jezevec.

Velmi úspěšná byla také Daniela Paskerová z 8. B, která zaujala porotu svou ilustrovanou básní Hladová liška a získala tak 3. místo.

Neméně úspěšné byly Sára Timošová ze 7. A s básní Jelen a Martina Honusová ze 7. B s básní Netopýr. Obě děvčata vybojovala 4. - 10. místo.

 

Autorům vítězných prací do 3. místa byly ceny předány 27. 5. 2017 na výstavě NATURA VIVA v Lysé nad Labem (zde byly oceněné práce do 10. místa vystaveny), ostatním odeslány poštou.

 

Simona a Daniela tak převzaly za zvuku mysliveckého troubení medaile, diplomy a ceny z rukou představitelů ČMMJ. Mezi nimi byl také náš nejslavnější hokejový brankář Dominik Hašek. Ten v rozhovoru vyjádřil svůj údiv nad tím, co dnešní mládež dokáže namalovat a napsat. Ocenil dětskou smysl pro tvořivost a odhodlanost postavit se dnešnímu trendu sociálních sítí.

 

Děkujeme všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, za vzornou reprezentaci školy.

 

Momentky ve fotogalerii.

Mgr. A. Pilichová, Mgr. L. Hořínová, Mgr. G. Paskerová