MATEMATIKA PODLE prof. RNDr. MILANA HEJNÉHO, CSc. v 1.A

28.11.2016 10:54

Letošní prvňáčci se učí matematiku trochu jinak. Mohou si ji takzvaně „osahat.“ Poznatky získané na základě vlastní zkušenosti mají trvalý charakter. Děti spolu komunikují   a spolupracují při řešení problému.

V ukázkové hodině předvedli prvňáčci svým rodičům, jak umí sčítat a odčítat pomocí krokování, stavěli krychlové stavby podle plánu a řešili nestandartní úlohy, které rozvíjí myšlení a učí děti řešit i jiné než typické problémy.

Mgr. Ivana Řeháčková