MALÍ A VELCÍ TVOŘILI SPOLEČNĚ

27.05.2022 06:52

Setkávání generací, předávání hodnot a zkušeností je nesmírně důležité pro kvalitu života v každém věku. V měsíci květnu se uskutečnilo společné tvoření dětí, které navštěvují ve školní družině kroužek Dovedné ruce, a bíloveckých seniorů. Děti a seniorky se sešly v knihovně a společně vyrobily skleněnou vázičku, která pak ozdobila seniorům jejich prostory při další akci.

 Společné setkání probíhalo v příjemné atmosféře. Jsme velmi rádi, že se po dlouhé době se opět podařilo navázat na spolupráci školy a Klubu seniorů. Na podzim se opět sejdeme, ale tentokrát budeme soutěžit v deskových hrách. Již teď se těšíme na další společná setkání.

 M. Šťastná, L.Tomsová, vychovatelky ŠD