LETEM SVĚTEM OKOLÍM BÍLOVCE - vycházka ke krmelci

29.01.2018 09:17

Ve středu 24. ledna pokračoval pro žáky 4. tříd projekt Letem světem okolím Bílovce, tentokrát vycházkou ke krmelcům. Děti své zážitky z vycházky v rámci propojení s výukou češtiny shrnuly a roztřídily podle slovních druhů. Některé uvádíme:

- podstatná jména: sníh, bláto, stopy, lesík, bažant, pes, děti, hrníčky, bagr, přehrada, sněhulák…

- přídavná jména: mokré, sněhový, špinavé, studený, roztomilý, horký, zablácený, promočený,

srandovní, chlupatý...

- slovesa: koulovali, sypali, svačili, stavěli, panáčkoval, čvachtali, hladili, blbli, pomáhali

zvedali, sjížděli…

- příslovce: rychle, dobře, zmrzle, vesele, unaveně, špinavě, pěšky, včera, dopoledne …

- citoslovce: hihi, křup, žbluňk, chachacha, haf, au, gloglo, brrr, hop, čvacht, uf...

A věty o pěti slovech na závěr? Na včerejší vycházce bylo nádherně. Moc jsme si to užili. Jsem moc ráda, že chodíme.

Za 4. třídy Mgr. Marcela Jarošová a Mgr. Hana Opálková