LETEM SVĚTEM... ČTVRŤÁCI NA FARMĚ V TĚŠKOVICÍCH

04.06.2018 10:40

„Znám všechny krávy v okolí, ale Vás jsem tady ještě neviděl…" Tuhle větu jsme očekávali při příjezdu na farmu pana Juchelky z Těškovic, ale nezazněla :-) Místo toho jsme si mohli na dvou pastvinách prohlédnout jalovice, krávy, býčky i telátka, vyslechli jsme zasvěcený výklad a p. Juchelka zodpověděl mnoho všetečných dotazů. Že to byl opravdu úžasný zážitek dokazuje výrok jednoho žáka: „To je lepší než televize".

Ještě jednou děkujeme panu Juchelkovi, že nám věnoval svůj drahocenný čas.

Děti 4. ročníku a Mgr. Marcela Jarošová a Mgr. Hana Opálková, tř. uč.