Lego aneb Design a konstruování

09.12.2020 11:56

V rámci výuky pracovních činností se žáci 6. r. věnovali konstrukční činnosti a designu. Naučili se také orientovat v návodu na sestrojení a pracovat krok po kroku podle něj. Nejprve bylo potřeba jednotlivé dílky stavebnice roztřídit, přiřadit k jednotlivým plánkům, a poté už hurá na samotné skládání. Práce se stavebnicí šla pěkně od ruky. Výsledné dílko je vystaveno ve třídě a dělá dětem radost. Vyučující ČSP