Leden

13.02.2018 11:42

(nahoře zleva)

Klárka Davidová (8.A) - REPREZENTACE ŠKOLY - soutěž ve slovní

hře Scrabble v anglickém jazyce na Masarykově

gymnáziu v Příboře

Vojtěch Ptáčník (5. A) - vynikající studijní výsledky

Nela Harvey ( 5. A) – vynikající studijní výsledky

Tereza Bialková (8.B )- REPREZENTACE ŠKOLY - soutěž ve slovní

hře Scrabble v anglickém jazyce na Masarykově

gymnáziu v Příboře

(zleva dole)

Jana Sasínová ( 4. A) - 1. místo v matematické soutěži

O vánočního kapra

Anděla Seklová (4. A) - 1. místo v matematické soutěži

O vánočního kapra

Vojtěch Taťák (4. A) - 1. místo v třídním turnaji v piškvorkách

 

Oliver Pesch (5. A ) - vynikající studijní výsledky ( v době focení nepřítomen)