KROUŽEK VČELAŘŮ JAVOR BÍLOVEC – prezentace činnosti

18.09.2020 05:59

Záměrem včelařského kroužku je seznámit členy s možnostmi, které mohou v dalším životě využít, s přínosem včel pro životní prostředí a s možnostmi využití včelích produktů pro zdraví. Navíc mladí včelaři získají také cenné zkušenosti, pracovní návyky, manuální zručnost a v neposlední řadě i nějakou zdravou sladkou odměnu. Až budou jednou v životě přemýšlet, jak si zpestřit či využít svůj volný čas, rozhodnou se třeba pro svá vlastní včelstva, protože si vzpomenou na základy včelaření, znalostí a praktické zkušenosti, které podchytili ve včelařském kroužku.

Kroužek získal velké porozumění u zastupitelů města Bílovce, kteří naši činnost od začátku finančně podporují. Také vedení obou základních škol je příznivě nakloněno práci kroužku. Mladí včelaři mají možnost využívat prostory škol ke svým schůzkám a také pracují ve školních dílnách na výrobě rámků do úlů. Účast na výletech i případných soutěžích je plně hrazena z dotačních prostředků kroužku.

Pokud Vás nabídka zaujala, přijďte se podívat. Schůzky se konají co 14 dnů, jsou zdarma, vhodné pro děti a mládež od 6 let. V případě zájmu se můžete obrátit na p. Valoška, vedoucího kroužku - tel. č. 603504391.

 

RNDr. P. Valošek, Mgr. Hana Opálková