Křížová cesta – projektový den

02.06.2021 10:47

Ke Dni dětí a současně k plánovanému projektovému vyučování vyrazili naši žáci na místní Křížovou cestu Bílovec – Bílov. Počasí přálo a výuka v přírodním prostředí poskytla žákům

ojedinělý zážitek. Chůzí v terénu si zdokonalovali své pohybové dovednosti, u jednotlivých zastávek získali tematické informace, poznali místní okolí Bílovce, pozorovali jarní přírodu a

vzájemně si pomáhali s plněním úkolů. Bylo to fajn, nebýt po dlouhé době v rouškovém zahalení bez možnosti volnějšího pobytu venku. Konec roku je alespoň v tomto směru prozatím vydařený. Pedagogové ZŠW