Kresba podle předlohy z názvem JAKO ZDENĚK MILER

31.05.2019 19:54

 

Dne 29.5.2019 proběhl na naší škole 1.ročník výtvarné soutěže „KRESBA PODLE PŘEDLOHY.“

Pro tento rok jsme vybrali kresby pana Zdeňka Milera, ilustrátora známé a dětmi oblíbené kreslené

postavičky krtečka.  Při prezentaci se děti rozdělily do dvou skupin a každý kreslil svůj obrázek s vybraným

dějovým motivem. Někdo se pustil do kresby hned, jiný váhal a opatrně začínal s prvními tahy tužkou.

Bylo velmi zajímavé děti pozorovat, jak se s celkem náročným úkolem vypořádaly.  

Všechny namalované obrázky byly velmi pěkné, osobité a něčím výjimečné, a proto se vítězi stali úplně všichni.

Příjemného odpoledne se zúčastnili žáci 1. stupně TGM a ZŠ Wolkerova. Tato akce se konala za finanční podpory

města Bílovce, za kterou tímto děkujeme. Druhý ročník volnočasové aktivity plánujeme v dalším školním roce.

Za ZŠ Wolkerova J. Švecová, V. Wolf Kvitová