Kouříš? Piješ?

15.02.2018 08:34

I takto by se dala nazvat přednáška určena pro žáky devátých tříd. Díky společnosti PAVUČINA.net proběhla velice zajímavá a poutavá beseda, během níž byli žáci seznámeni s různými nástrahami, které s sebou užívání návykových látek přináší. Hlavním tématem byl alkohol a nikotin, dvě nejběžnější a nejdostupnější látky. Celý program byl doplněn spoustou příkladů, statistik a otevřenou diskuzí. Věříme, že prezentované životní příběhy si vezmou žáci k srdci, a zvládnout tak snadněji nástrahy dnešního života.

L. Kubíček