KNIHA PSANÁ NAPŘÍČ ŠKOLAMI

16.11.2021 18:39

Literární umění, fantazii, práci spisovatelů i ilustrátorů si vyzkoušeli žáci loňských 5. a 7. tříd. Zapojili se do projektu MAP II ORP Bílovec, který nabízel spolupráci na knize, jež by putovala napříč školami. Celé třídy se podílely na příběhu na pokračování, samostatné příběhy v knize jsou dílem našich žáků Františka Fialy, Terezy Majtánové a Viktorie Binarové. Slavnostní křest proběh 3. listopadu ve velkém

sále Kulturního domu v Bílovci. Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem zapojeným žákům za krásná literární díla a reprezentaci školy, protože se samotná tvorba celé knihy uskutečnila v době distančního vzdělávání.          

 Mgr. A. Pilichová, Mgr. H. Opálková

odkazy: