Keramická dílna

03.12.2012 11:46

Ve dnech 30. 11 a 1. 12. se otevřely dveře naší školy pro veřejnost a rodiče. Ti zde měli možnost zhlédnout několik zajímavých aktivit. Jednou z nich byla keramická dílna, ve které žáci naší školy vyráběli medaile ve tvaru sovy (symbol moudrosti) pro své spolužáky, kteří budou vítězové školních soutěží. Bylo jich téměř 80 kusů. O tom, že to byla práce nelehká a zdlouhavá by mohli povídat své, ale jejich nadšení pro tvůrčí činnost předčilo vše.

Chtěly bychom tedy poděkovat za práci a čas, který nám věnovali těmto žákům: Vanese Richterové 7. A, Veronice Střílkové 7. A, Daniele Paskerové 4. A, Adéle Churáňové 7. A, Richardu Kořenému 7. A, Štěpánu Vojtíškovi 7. B, Ondřeji Stanovskému 7. B, Dominiku Frischovi 7. B, Dominiku Richtárovi 7. B, Lence Gonsorčíkové 6. A, Lence Dluhošové 6. A, Michaele Zátopkové 9. A, Michalu Šťastnému 8. A a také bývalé kolegyni Veronice Meyerové. Velký dík patří paní Rymelové, která přijala naše pozvání a svými nápady i prací obohatila naši keramickou dílnu. Nakonec děkujeme p. uč. Valáškové a p. uč. Richtárové, které svou výbornou "kuchyňkou" obohatily naše žaludky.

Mgr. Gabriela Paskerová, Ing. Ivana Meyerová