KARDINÁL TOMÁŠEK VE STUDÉNCE

21.10.2019 12:24

V rámci projektu MAP II. ORP Bílovec jsme se zúčastnili výstavy ke 120. výročí narození Františka kardinála Tomáška, rodáka ze Studénky. Výstavu navštívili žáci 9. ročníku, seznámili se s životem a odkazem této osobnosti.

Pro každého žáka byl připraven pracovní list, který obsahoval důležité momenty vztahující se k působení kardinála Tomáška. Tato návštěva obohatila znalosti žáků v rámci výuky novodobých regionálních dějin.

 

Mgr. J. Swaczynová, Mgr. A. Pilichová

 

Projekt MAP II ORP Bílovec, Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008617.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.