Johanova písařská dílna – muzejní lekce

03.03.2022 10:13

V úterý jsme se všemi žáky našeho pracoviště navštívili místní bílovecké muzeum. Nabídka muzejních lekcí je lákavá, vybrali jsme si Johannovu písařskou dílnu.

Začalo se ve sklepení muzea, kde žáci viděli mnicha Jetřicha a pranýř – byli seznámeni s jeho používáním v dané době. V další místnosti byla žákům přiblížena náplň práce a činnosti písaře Johanna, děti pomohly průvodci posbírat rozfoukaná písmena, která při přepisu důležité knihy nesmějí scházet, a také byly seznámeny s různými druhy písma či vyhledaly v místnosti ukrytá písmena, ze kterých pak sestavovaly abecedu. Ve druhé části lekce si děti vyzkoušely vlastní psaní netradičními písařským náčiním – brkem, dřívkem, špejlí. Na závěr si v praktické činnosti výtvarně ozdobili záložku do knihy.

Děkujeme za realizaci muzejní lekce a příjemnou atmosféru, kterou v našem muzeu průvodkyně dokážou vytvořit. V. Wolf Kvitová, vyučující