JEDEN SVĚT – „UMĚNÍ POMÁHAT“

07.04.2017 07:01

MEZINÁRODNÍ  FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ O LIDSKÝCH PRÁVECH  Jeden svět –„Umění pomáhat“

Tento festival dokumentů o lidských právech pořádá  Člověk v tísni  letos ve 32 českých  městech. Jeden svět přináší informace o důležitých událostech, otázkách a problémech současného světa. Umění pomoci, nechat si pomáhat, stát se pro druhého oporou a  pracovat je ve filmech chápáno jako jeden ze zásadních momentů života.

Žáci 6. a 8. tříd se zúčastnili 3. a 6. dubna  projekcí v Ostravě. Filmy pro ně byly  připraveny podle věkových kategorií. Zástupci organizace v roli průvodců žákům každý film představili a ti tak po jeho zhlédnutí  mohli zcela bezprostředně reagovat. Vyjádřit, co je zaujalo a jaké měli pocity. Není od věci podívat se na svět z úplně jiného pohledu než známe.

V následných hodinách češtiny, dějepisu i hudební výchovy (hudba hrála v obou projekcích důležitou roli)  pak proběhly reflexe nejen  k  zásadním momentům jednotlivých filmů.

Mgr. Andrea Pilichová, Mgr. Eliška Richtárová