JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH – 6. a 8. ročníky

10.04.2019 12:41

V pondělí 1. dubna a pátek 5. dubna vyrazili žáci 6. a 8. ročníku do Minikina v Ostravě na největší festival dokumentárních filmů o lidských právech na světě.

Festival přináší příběhy lidí z různých koutů planety a otevírá důležitá témata z oblasti lidských práv, jako například život v nedemokratických režimech, nejrůznější sociální témata, ekologické problémy i problémy společenské, vzdělává žáky v oblasti mediální gramotnosti.

Žákům byly promítnuty filmy Monzunová show, Dulce, Tanečník Skip a FollowMe, přinášející jiný pohled na sociální sítě a reklamu, šikanu a přátelství, život s postižením a překonávání strachu. Po zhlédnutých filmech následovala debata, kde se žáci dozvěděli více, vyjadřovali názor a diskutovali se zástupcem organizace Jeden svět na školách.

Reflexe proběhla v následných hodinách českého jazyka a zeměpisu. Žáci se zapojili i do výtvarné soutěže.

Momentky ve fotogalerii.

Mgr. Andrea Pilichová, Mgr. Jana Swaczynová