Jarošův statek – projektový den k podzimu

01.11.2021 07:54

A co bylo vlastně v plánu a jak to všechno proběhlo?

V úterý 25. 10. 2021 jsme se společně vydali na polodenní výlet na Jarošův statek do Studénky. Odjížděli jsme vlakem z nádraží v Bílovci brzy ráno, abychom před exkurzí stihli malou procházku podzimní přírodou a návštěvu areálu tamního zámku. Poté naše kroky vedly přímo na Jarošův statek, kde nás přivítaly milé lektorky. Na začátku programu nás provedly statkem, ukázaly výběhy zvířat a seznámily nás s novými informacemi o nich i o jejich péči. Poté následovala praktická část, kde jsme si zkusili všichni vyhřebelcovat oslíka Karkulku a vyčistit jeho stáj. Pomohli jsme vyvenčit králíčka Tedíka a nakrmit ovečky Berušku a Borůvku. Abychom si ze statku odnesli něco na památku, následovala tvůrčí dílna. No a vrcholem výletu byl pro některé naše odvážlivce pohled z koňského sedla. Všichni jsme byli moc rádi za příjemně strávený den před podzimními prázdninami, za nové informace a zkušenosti. V neposlední řadě za příjemnou atmosféru, která nás provázela po celou dobu výletu.  L. Výtisková, koordinátorka projektového dne