Jarní tvoření

13.04.2022 12:18

Do jarního tvoření se zapojili všichni žáci naší školy. Při práci s drobným a technickým materiálem – papír, kartón, korálky, přírodní materiál... – mohli vyzkoušet různé techniky. Z práce měli radost. Ví, že si konečný výrobek vezmou domů a potěší nejen sebe, ale i rodiče. Starší žáky bavila práce se dřevem, drátem, přírodním materiálem. Při pracovní činnosti jsou žáci soustředění, dodržují potřebné pracovní postupy, pracují pod přímým vedením vyučujícího, příp. asistentkou pedagoga, mají verbální podporu pedagogického pracovníka i potřebnou praktickou ukázku – předvedení. Skutečně pracují precizně a pečlivě. Jejich výrobky jsou překrásné. Posuďte sami. Výsledky jejich výtvarných činností pak v tomto jarním období zdobí sítě a nástěnky prvního podlaží.

Krásné velikonoční svátky.  Mgr. J. Šloffová, vyučující ČSP/PV, VV,