Jarní práce na zahradě aneb Metlička, kyblíček, lopatka i hrábky, do rukou na jaře zpátky...

04.04.2022 09:59

Jarní práce na školní zahradě neodmyslitelně patří k základnímu vzdělávání našich žáků. Pracovní pěstitelské činnosti jsou obsahovou součástí předmětu Člověk a svět práce. Žáky učíme praktickou činností správně a bezpečně používat pěstitelské nástroje a pracovní nářadí, rozvíjíme jejich motorickou činnost, podporujeme pozitivní vztah k přírodě. Konkrétní pěstitelské náměty volí vyučující dle počasí, ročního období a potřeby péče o přírodu i životní prostředí obecně. Jarní práce na školním pozemku nabízejí jeho úpravu při cestě ke vchodu školy, kde pěstujeme zahradní květiny, také vytrhvávání plevele, kypření půdy, čištění pozemku po zimním období... Znáte ten pocit dobře odvedené práce s vůní půdy na rukou? Naši žáci ano.

                                                                                                                                                    V. Wolf Kvitová, L. Výtisková (vyučující ČSP)