Jak využívají svůj volný čas sedmáci?

06.02.2013 09:15

    Odpověď na tuto otázku nám pomohl odhalit další dvouhodinový blok, jehož realizátorem byl i 5. 2. 2013 akreditovaný lektor CPP Renarkon v Ostravě. Prožitkový program zaměřený na způsoby kvalitního strávení volného času proběhl tentokrát v sedmých ročnících. A nutno říci, že odhalil nepříliš chvályhodné skutečnosti.

V úvodní části, jež měla vhodnou formu uzavřeného kruhu, se měli žáci představit a říci jednu svou vlastnost. Dále pak obdrželi papíry, na které  zakreslili kruh a pomocí kruhových výsečí naznačili, jakou část dne v hodinách věnují určitým aktivitám (spánek, hygiena, jídlo, škola, učení, počítač, televize …). Poté museli svůj denní režim představit a vyčíslit, kolik času tráví  u televize a počítače.  Padala závratná alarmující čísla. Druhá část programu se týkala počítačových her a sociálních sítí. Někteří žáci si vůbec neuvědomovali, jaké nástrahy a nebezpečí mohou skrývat. Řeč byla o osobních údajích, fotografiích umísťovaných na sociální sítě a internet. I tentokrát došlo na vyplnění "spokojenostmetru", který měl ukázat, jak se žákům program líbil.  A reakce? Ty byly více než pozitivní.

Fotografie z akce naleznete zde.

                                   Mgr. Gabriela Paskerová, školní metodik prevence