„JAK SE UČÍME DOPRAVNÍ VÝCHOVU U NÁS“

06.01.2017 07:20

ZAPOJILI JSME SE DO SOUTĚŽE POLICIE ČR „JAK SE UČÍME DOPRAVNÍ VÝCHOVU U NÁS“

 

Pořadatelem soutěže je Policejní prezidium České republiky v Praze, partneři jsou Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky a  BESIP Ministerstva dopravy České republiky. Soutěž je realizována v souvislosti s projektem Zebra se za Tebe nerozhlédne.

 

V čem se soutěží?

Soutěží se v nejlépe zpracovaném a prezentovaném výukovém a výchovném programu či projektu, který se věnuje vzdělávání dětí v oblasti dopravní výchovy a který je v rámci výuky či vzdělávání již fungující. Projekt může být zpracován formou fotoreportáže s popisem, komiksem, příběhem psanou i obrazovou formou současně, komentovaným videem - reportáží nepřesahující 3 minuty......

 

Oč se soutěží?

První tři umístěné projekty budou oceněny koncertem hudební kapely Maxim Turbulenc. Vítězové soutěže tak získají pro svoji školu či zájmový útvar hudební představení s doprovodným programem k tématice dopravní výchovy zajišťovaným ze strany pořadatele a partnerů přímo v místě školy či zájmové aktivity.

Tři nejlepší krajské projekty budou v každém kraji odměněny reflexními prvky pro bezpečnou viditelnost v silničním provozu určenými všem dětem z přihlášeného soutěžního kolektivu.

Protože naši žáci 2. stupně byli součástí takového projektu letos 22. dubna, zpracovali jsme celý projektový den do „metodické příručky“ a zaslali do soutěže. Jak se nám to povedlo, posuďte sami. Brožura ke stažení (.pdf)

 

Autorky textu: Mgr. Gabriela Paskerová, Ing. Ivana Meyerová

Jazyková úprava a korektura: Mgr. Lenka Veličková

Foto a grafická úprava: Mgr. Lukáš Kubíček