Izolace žáků a pedagogických pracovníků ZŠ Wolkerova od 23.4.

23.04.2021 07:00

Z důvodu pozitivního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 pedagogického pracovníka ZŠ Wolkerova není umožněna od 23. 4. 2021 osobní přítomnost žáků na vzdělávání  po dobu do zjištění  výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dotčeného pedagogického pracovníka školy s pozitivním  výsledkem preventivního antigenního testu.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví v zájmu ochrany veřejného zdraví stanovuje zákaz osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů na vzdělávání ve školních zařízeních z důvodu výše uvedených. Krajská hygienická stanice (KHS) postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény, 

Opětovně bude umožněna osobní přítomnost žáků na vzdělávání v ZŠ Wolkerova pouze v případě, že pedagogický pracovník s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.   

V. Wolf Kvitová, vedoucí pracoviště ZŠW