Informace ZSW ke Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka pro šk.r. 2019/2020

29.08.2019 14:21

Vážení rodiče,

také v tomto školním roce přispívají zákonní zástupci do Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka částkou 250 Kč na 1 dítě. Příspěvek je v průběhu školního roku využíván k účelům finanční podpory žáků při realizaci školních vzdělávacích akcí, projektových činností, kulturního využití, příp. hmotné podpory žáka/ů (Den dětí, dárek vycházejícím žákům...) aj. Prosíme o úhradu částky do 30.9.2019. Děkujeme.

Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová – vedoucí učitelka pracoviště ZŠ Wolkerova Bílovec

Více zde: https://www.tgmbilovec.cz/tgm-wolkerova/informace/

Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová – vedoucí učitelka pracoviště ZŠ Wolkerova Bílovec
Více zde: https://www.tgmbilovec.cz/tgm-wolkerova/informace/