INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKA S PAS

06.03.2020 10:22

Dne 20. 3. 2020 od 8.00 hodin proběhne ve škole (ZŠ WOLKEROVA) pracovníkem SPC OV speciálně pedagogické vyšetření, tzv. rediagnostika speciálně vzdělávacích potřeb (SPV). Přítomnost žáka je žádoucí – nezbytná. Na základě šetření bude vystaveno doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání žáka pro další školní rok(y). Další potřebné informace budou poskytnuty v osobní konzultaci s výchovným poradcem ve škole, příp. poté i prac. SPC. V. Wolf Kvitová, VP ZSW