INFORMACE O OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 2. STUPNĚ VE ŠKOLE

01.06.2020 12:08

Vážení rodiče,

díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základních škol. Tato přítomnost ve škole je dobrovolná a nadále bude pokračovat vzdělávání na dálku, tedy distanční výuka.
Žákům 2. stupně ZŠ bude umožněna přítomnost ve škole zejména z důvodu individuálních nebo skupinových konzultací (maximálně do počtu 15 žáků).
Vzhledem k tomu, že je nutné i při těchto konzultacích dodržet daná bezpečnostní a hygienická pravidla, zjišťujeme tímto, zda vaše dítě do školy pošlete.
Žádáme Vás proto, abyste sdělili třídnímu učiteli Vašeho dítěte tuto informaci nejpozději do středy 3. června (zda dítě nastoupí nebo nenastoupí od 8. června do školy).
Podle zájmu budou utvořeny skupiny a třídní učitelé Vás budou informovat o čase a dni nástupu jednotlivých skupin do školy.


Podmínky pobytu žáků ve škole:

1. Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (ke stažení zde).

2.
Provoz ve škole bude pravděpodobně od 8:15 do 11:15 v určitý den v týdnu pro daný ročník.
    Po zjištění zájmu, budou utvořeny školní skupiny. Třídní učitelé budou jednotlivé žáky
    informovat o zařazení do skupiny, konkrétním čase a dni konzultace.
 
3. Strava ve školní výdejně nebude poskytována (z důvodu zabezpečení hygienických pravidel).

4. Nástup dětí je dobrovolný, budou se dál vzdělávat stejně jako doposud.

5. Nejedná se o plnohodnotnou výuku a pobyt dětí ve škole bude odpovídat pokynům ministerstva   
    školství a ministerstva zdravotnictví - odkaz zde.

6. Žák musí být vybaven pro pobyt ve škole dostatečným množstvím roušek.

 

Další informace:

1. Vstup do školy bude zadním vchodem, od hřiště.
2. Před vstupem do školy minimalizovat shromažďování osob, dodržet čas nástupu do školy.
3. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se 
    nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry.
4. Skupinu žáků před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník.
5. Po ukončení konzultací odvádí daný pedagogický pracovník skupinu žáků před školu a ti bez   
    prodlení opouštějí areál školy.
6. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
7. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.