Informace k provozu škol od 4. ledna 2021

29.12.2020 10:06

Vláda ČR se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání.

Školy budou od 4. ledna 2021 fungovat v režimu PES 5

Mateřské školy

· Nic se nemění, zůstávají v provozu podle dosavadního režimu.

Základní školy

· Od 4. ledna přecházejí žáci na distanční výuku s výjimkou speciálních tříd a 1. a 2. ročníků ZŠ

 

Tedy 4. ledna jdou do školy žáci 1. a 2. ročníku ZŠ a žáci speciálních tříd na ZŠ Wolkerova.

Pro žáky 1. a 2. ročníků bude v provozu ŠD od 6:00 do 16:00 hod., budou zajištěny obědy.

Všichni ostatní přecházejí na povinnou distanční výuku (žáci 3. až 9. ročníku ZŠ).