Informace k provozu škol

24.02.2021 10:06

Provoz školy probíhá i nadále ve stejném režimu jako dosud.

Mateřské školy:

Nic se nemění, zůstávají v provozu podle dosavadního režimu.

 

Základní školy

Prezenční výuka (osobní přítomnost žáků ve škole) - žáci speciálních tříd a 1. a 2. ročníků ZŠ

Distanční výuka (povinná) - 3. - 9. ročníky ZŠ

Pro žáky 1. a 2. ročníků je v provozu ŠD od 6:00 do 16:00 hod..

Vážení rodiče,

Vzhledem k VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

ze dne 22. února 2021 (mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN), již není nadále možné, aby dítě od pondělí 1. 3. 2021 nosilo ve škole textilní roušku. Dle uvedeného nařízení mají děti výjimku a nemusí nosit respirátory FFP2, ale postačující jsou zdravotnické obličejové masky splňující normu ČSN EN 14683+AC (chirurgické roušky).

Prosíme o vybavení vašich dětí těmito prostředky (roušky v dětské velikosti jsou vhodnější – lépe drží).

 

Děkujeme za pochopení.