Individuální třídní pohovory na ZŠ Wolkerova

25.09.2019 19:05

V průběhu 5. školního týdne, tj. 30.9.– 4.10.2019, proběhnou individuální třídní pohovory se zákonnými zástupci našich žáků. V osobní komunikaci s TU i dalšímí vyučujícími se rodiče žáků seznámí s vypracovaným individuálně vzdělávacím plánem (IVP) svého dítěte, budou poskytnuty aktuální informace ke speciálnímu vzdělávání, k plánovaným projektovým dnům, školním aktivitám, potřebným školním pomůckám, ke spolku Sdružení rodičů při ZŠ TGM ad. Děkujeme za účast i spolupráci při vzdělávání vašich dětí. V. Wolf Kvitová