I ve "Valmezu" je to pěkné...

19.11.2012 12:42

Každý rok před Vánocemi jezdí žáci 6.tříd do Planetária v Ostravě,aby touto návštěvou udělali tečku za učivem o vesmíru. Letos máme smůlu, několik let se bude jeho budova rekonstruovat.Tak jsme se tedy vypravili do hvězdárny ve Valašském Meziříčí. I zde jsme byli velmi mile přijati. Zhlédli jsme hodinový program o naší sluneční soustavě, který zajímavě komentoval jeho tvůrce pan Mgr. Kraus, pak jsme vystoupali do kopule hvězdárny a podívali se na slunce speciálním dalekohledem. Nakonec jsme prošli celý areál hvězdárny a spokojeně odjeli domů. Exkurze se vydařila, líbila se dětem i paním učitelkám.

Za zeměpis Mgr. Miroslava Valášková