Hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020

15.06.2020 14:54

Vážení zákonní zástupci,

informace k hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí tohoto školního roku si můžete přečíst na webových stránkách školy, konkrétně pod odkazem

https://zakladni-skola-t-g-masaryka-bilo.webnode.cz/_files/200004937-1a1fc1a1fd/hodnocen%C3%AD%20druh%C3%A9ho%20pololet%C3%AD%202019-2020.pdf

V. Wolf Kvitová, ved. uč.prac. ZŠ Wolkerova