HISTORICKÁ DRAMATIZACE JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ

02.03.2022 19:01
V rámci rozšíření výuky si žáci 7. A v hodinách dějepisu a českého jazyka nacvičili a před svými spolužáky předvedli  vystoupení, které proběhlo v pátek 25. února.  Pro velký úspěch a upřímný potlesk diváků některé třídy jejich vystoupení zhlédly dokonce opakovaně. Velké poděkování patří také rodičům za přípravu a výrobu kostýmů.
Záznam představení naleznete zde.
 
 
Mgr. L. Patso