HAVE FUN WITH ENGLISH na 1. stupni

06.04.2017 08:18

Také na prvním stupni se konala tato tradiční soutěž, a to v pátém ročníku.

Žáci se zábavnou formou zapojili do tvoření nových slov, kladení otázek, popisu obrázků, vyhodnocení výrazů slovy true x false a dalších zajímavých úkolů. Výsledky soutěže v 5. rořníku jsou následující:

1. místo: David Navrátil

2. místo: Jaroslav Chovanec

3. místo: Patrik Pavlík a Natálie Bortolotti

Blahopřejeme!