HASIČI NA ZŠ TGM

13.06.2016 12:27

Nebojte se, nehořelo! Ve středu 8. června navštívili naše druháky a šesťáky členové HZS MSK. Smyslem jejich návštěvy byla preventivně výchovná činnost, která měla žákům přiblížit práci hasičského záchranného sboru a závažnost mimořádných událostí různého charakteru. Děti si během programu Hasík zopakovaly důležitá telefonní čísla. Vyzkoušely si, jak má vypadat telefonní hovor hasičům, nebo zhlédly pravou hasičskou výstroj. Ta pro starší žáky nebyla žádnou novinkou, protože někteří z nich měli možnost vyzkoušet hasičský oblek na vlastním těle nedávno, v rámci projektového Dne Země. Opakování je matka moudrosti, a proto přijdou hasiči s žáky cenné rady a informace ještě zopakovat.

Mgr. Gabriela Paskerová