HALLOWEEN V 6. TŘÍDÁCH

10.11.2016 07:36

Líbili se mi strašáci a bavilo mě je vyrábět. " Marcela 6. A

„ Moc se mi líbilo dlabání dýní a to, jak jsme šli zpívat na první stupeň.“ Anonym 6. B

„Nejvíce se mi líbila úplně super stezka odvahy po celé škole." Simča 6. A

„Soutěže byly super, hodně jsme se zasmáli.“ Nikola Z. 6. B

„Líbilo se mi zdobení školy." Pavel 6. A

„Líbila se mi stezka odvahy, byla to nej stezka v mém životě. Bylo zajímavé vidět školu jinýma očima.“ Honza S.  6. B

    Takto hodnotili žáci 6. tříd již tradiční projekt Halloween, který se ukutečnil ve čtvrtek 3. listopadu. Tentokrát jsme se tomuto svátku v rámci výuky anglického jazyka věnovali již od rána - žáci se seznámili s tradicemi a historií, vyráběli halloweenské strášáky, s halloweenským programem v angličtině navštívili mladší spolužáky na 1. stupni, kterým  předali i drobnou halloweenskou sladkost. Součástí dopoledního projektu byla takévýzdoba školy na večerní program. Ten začal v 17 hodin.

    Nejprve přivítali žáci své rodiče vystoupením v anglickém jazyce, následovaly hry a soutěže, ve kterých se více dařilo třídě 6. B. Stezka odvahy setmělou školou plná netradičních nástrah zavedla tentokrát šesťáky až na školní půdu i do šaten.

    Rodiče si mezitím pochutnali na kakaovém perníku a svým hlasem rozhodovali o tom, který strašák je nejlepší. Tato cena, stejně tak i cena za nejlepší masku dle poroty z řad rodičů, zůstala ve třídě  6. B. Gratulujeme.

Všem přítomným předvedly holky z devátých tříd v tělocvičně halloweenský taneček. 

Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem žákům a rodičům za vytvoření příjemné halloweenské atmosféry během celého projektového dne, našim deváťákům za pomoc a Sdružení rodičů za finanční podporu celé akce.

Poděkování také patří maminkám Doroty Čechové a Elišky Molkové z 6. A - napekly úžasné halloweenské dobroty, které všem dětem moc chutnaly.

Mgr. A. Pilichová, Mgr. I. Meluzínová a šesťáci