FAUST - PREVENTIVNÍ PROGRAM

05.12.2016 09:43

 Třídy 1. A, 2. A., 2. B a 4. A se zúčastnily besedy o prevenci rizikového chování, kde hlavním tématem byl zdravý životní styl a šikana.

Za pomocí pohádky je paní lektorka seznámila s danými tématy, děti dobře spolupracovaly a do jednotlivých aktivit se zapojovaly.

Mgr. Šárka Podpinková