EVVO – ochrana životního prostředí a přírody

26.10.2020 09:17

EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) –  je na našem pracovišti ZŠ Wolkerova začlěněno do vzdělávacích činnností vyučovacích předmětů. Žáci jsou s touto problematikou seznamováni i v průběhu přirozeného učení s důrazem na osobní zkušenost žáků a sdělování vlastních prožitků a aktivit k ochraně životního prostředí a přírody.

Enviromentální vzdělávání je podpořeno také projektovým vyučováním, které si čtvrtletně připravujeme. Pro letošní projektové vyučování Podzim v přírodě jsou podmínky vhledem k epidemické situaci omezeny, ale snažíme se s dětmi plánované aktivity relializovat při pobytu venku, např. při tělocviku nebo v rámci výuky naukových předmětů s daným tematickým zaměřením. 

Problematice EVVO je věnována propagační nástěnka pracoviště v přízemí, ve které se 1x měsíčně věnujeme zvolenému tématu. Pro měsíc říjen byl vybrán Světový den zvířat, který připadá na 4. října na svátek sv. Františka z Assisi – ochránce a patrona zvířat. Tento den je jistě významný  pro milovníky a chovatele zvířat, ale měl by být důležitý i pro nás všechny, kterým záleží na dobrých životních podmínkách zvířat, tzv. welfare. Samotný zájem veřejnosti o problematiku pohody zvířat a etické otázky ve vztahu k chovu zvířat roste. Na tuto skutečnost reaguje také legislativa, která sezaměřuje na ochranu zvířat proti týrání.

Interaktivní prvky na propagační nástěnce EVVO jsou pro žáky motivující a navíc je vedeme k tomu, aby se stali součástí tvorby připravované prezentace. Stát, hledět a nic pro ochranu přírody nedělat není cesta, kterou bychom se vydali...V. Wolf Kvitová, ved. pracoviště ZŠW