Environmentální výchova a vzdělávání i pro naše žáky

24.11.2021 09:52

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (tzv. EVVO) je pro naše žáky prezentováno v přízemí na nástěnce, kde jsou připraveny poznatky k významným světovým či mezinárodním dnům, k ochraně životního prostředí, přírody apod. Pro měsíc listopad stručné informace na téma Světový den vegantství, pro prosinec téma Světový den dětství.