Emil Zátopek v hodině TV na Wolkerce

09.02.2021 15:37

Dnes jsme si v hodině tělesné výchovy se žáky povídali o tradičních i netradičních sportovních disciplínách, vyřešili křížovku se jmény našich významných sportovců a na závěr zhlédli zajímavý dokument o našem nejznámějším atletovi Emilu Zátopkovi. Koronavirová opatření s nemožností aktivních pohybových aktivit nám alespoň umožňují seznamovat děti s historií světového a především českého sportu. Vyučující TV