DUBEN – MĚSÍC BEZPEČNOSTI

14.03.2017 08:29

Téměř před rokem proběhla na naší škole velká dopravní soutěž. Protože zaznamenala kladné ohlasy, využili jsme zkušenosti a napsali „metodickou příručku“ Jak se učíme dopravní výchovu u nás. Stejný název nesla soutěž, kterou vyhlásila Policie ČR spolu s partnery - Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR a samostatným oddělením BESIP Ministerstva dopravy ČR, pro školní a mimoškolní kolektivy. Jejím cílem bylo zpracovat výukový program, který se věnuje vzdělávání dětí v problematice bezpečného pohybu v silničním provozu.  Prokázali jsme soutěžního ducha a „příručku“ do soutěže zaslali. I když jsme nedosáhli na příčky nejvyšší, hlavu rozhodně nevěšíme a dopravní výchově se věnujeme dál.  Pokud se chcete nechat inspirovat, podívejte se na https://www.tgmbilovec.cz/news/jak-se-ucime-dopravni-vychovu-u-nas/.

Mgr. Gabriela Paskerová, Ing. Ivana Meyerová