DRAMATIZACE HISTORICKÉ UDÁLOSTI - 7. ROČNÍK

06.12.2021 22:35
V rámci rozšíření výuky dějepisu si žáci sedmých tříd připravili historickou dramatizaci na téma Sámova říše. Využili mezipředmětových vazeb a v hodině výtvarné výchovy si nakreslili hlavní postavy a jednotlivé části příběhu. V hodině dějepisu se proměnili v herce a celý příběh zdramatizovali. Po skončení se ukázalo, že si bez námahy zapamatovali látku a s nadšením by si moc rádi podobnou dramatizaci vyzkoušeli i v souvislosti s jinými tématy. Zejména v této nelehké době, kdy jsou kulturní aktivity výrazně omezené, se výše uvedený přístup k výuce ukázal jako velice efektivní a budeme se snažit v takovémto duchu pokračovat i nadále. 
Mgr. L. Patso