DRAMATIZACE HISTORICKÉ UDÁLOSTI - 7. A

16.06.2022 14:21
V 7. A se už pomalu stalo zvykem, že se po probrání určitého tematického celku v dějepise žáci ptají: ,,A můžeme si na to zahrát divadlo?”
Tak se stalo i tentokrát. Byly určeny scénáristky, režisérky a herci včetně technické podpory.  A téměř celá třída se zapojila do nacvičování nové divadelní dramatizace na téma Rozvoj manufaktur a technický pokrok za vlády Marie Terezie a Josefa II. A naším publikem se opět stali mladší spolužáci z 1. stupně. Žáci ze 3. B se na toto představení velmi těšili a v hodinách VV si jako překvapení k tomuto tématu nakreslili obrázky, které po představení ukázali hercům. 
Velké poděkování patří i rodičům a prarodičům účinkujících žáků za zapůjčení divadelních rekvizit (váz, kolovrátků a za vytvoření kostýmů). Vystoupení proběhlo ve čtvrtek 2. června. Na jeho krátkou ukázku se můžete podívat zde
 
Mgr. L. Patso